disertacija
Matematičko modeliranje i optimiranje kinetike promjene boje kruha tijekom pečenja

Jasmina Lukinac Čačić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za procesno inženjerstvo
Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju