Nova funkcionalnost u repozitorijima – spremanje radova (bookmark)

Na repozitorijima u Dabru omogućeno je spremanje objekata u liste (engl. bookmark), što svakom prijavljenom korisniku pruža mogućnost spremanja pojedinih radova u vlastitu listu (Moje liste). Na taj način je moguće željenim radovima naknadno pristupati bez ponovnog pretraživanja repozitorija.

Osim stvaranja i upravljanja listama, funkcionalnost omogućuje označavanje, pohranjivanje, uklanjanje i dijeljenje objekata unutar lista te dijeljenje cijelih lista s drugima. Popis Moje liste nalazi se na lijevoj strani sučelja, a neovisno o tome na kojem se repozitoriju određeni rad spremi u listu – isti je moguće vidjeti u listi na svim repozitorijima (uz prijavu).

O načinu korištenja nove korisničke funkcionalnosti održan je webinar, a snimku možete vidjeti ovdje.

 

Tjedan otvorenog pristupa 2019

Međunarodni tjedan otvorenog pristupa obilježava se i ove godine od 21. do 27. listopada diljem svijeta. Tema ovogodišnjeg tjedna je “Otvoreno za koga? Jednakost u otvorenom znanju”, čim se daje naglasak na omogućavanju otvorenog pristupa svima te ravnopravnosti sudjelovanja u znanstvenoj komunikaciji za sve. Glavni organizator je SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

Paginacija

Subscribe to Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova RSS