Više od 1000 disertacija pohranjeno u DR

U Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova DR je od uspostave 2015. godine pohranjeno više od 1000 disertacija, od čega je 53,87% dostupno u otvorenom pristupu.

U 2016. godini radovi u DR-u pregledani su 4225, a preuzeti 948 puta, dok se u 2017. taj broj udvostručio. Od siječnja do kolovoza 2017. DR bilježi 8292 pogleda i 1713 preuzimanja.

Ukupan broj, kao i lokacije pogleda i preuzimanja možete vidjeti u Statistikama Repozitorija.

Digitalne disertacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na portalu DART-Europe

Na portalu DART-Europe su uz disertacije i znanstvene magistarske radove Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Splitu dostupni i radovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Paginacija

Subscribe to Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova RSS