Dissertations & Theses Global

Sveučilište u Zagrebu je u 2016. godini pretplatilo bazu Dissertations & Theses Global izdavača ProQuest. ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) je najopsežniji repozitorij diplomskih radova i disertacija od 1743. do danas. Sadrži 3,8 milijuna radova sa sveučilišta iz 88 zemalja diljem svijeta, a od kojih 1,7 milijuna s cjelovitim tekstom. Trajanje pristupa je od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Pretraživanju baze možete pristupiti ovdje.

Razvoj Dabra - sastanak

U Srcu će se 30. ožujka 2016. u 11 sati održati sastanak i na kojem će biti predstavljeni Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar i godišnji plan aktivnosti te objašnjen plan buduće suradnje kroz predviđene radne skupine. Svi pojedinci koji smatraju da svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti radu radnih skupna i razvoju sustava u cjelini moći će se prijaviti Koordinacijskom odboru s konkretnim prijedlozima oko sudjelovanja u pojedinim aktivnostima i na taj se način aktivno uključiti u ovaj važan projekt.

Započela pohrana digitalnih inačica disertacija

8. prosinca 2015. godine u sustavu Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija – Dabar implementirana je podrška za pohranu novih digitalnih objekata – doktorskih radova / disertacija i znanstvenih magistarskih radova. Prve disertacije unesene su u repozitorij  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pages

Zadnje dodano

Subscribe to Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova RSS