Što je digitalni repozitorij DR?

ŠTO JE "DR"?
Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR)
 uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim disertacijama / doktorskim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija disertacija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Repozitorij je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i SRCA te nekoliko knjižnica visokih učilišta. Uz suvremene disertacije Nacionalni repozitorij DR prikuplja i pohranjuje i starije disertacija (izvorno digitalne i digitalizirane) te znanstvene magistarske radove.

ZAŠTO JE USPOSTAVLJEN? 
Uspostavom ovog sustava Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nastavlja skrb o ocjenskim radovima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Do 2015. godine digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova NSK je čuvala u Zbirci disertacija i magistarskih radova te u sustavu DAR. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 94/13) započete su aktivnosti na sustavnom prihvatu i trajnoj pohrani disertacija u digitalnom obliku. Pohrana disertacija u sustav DAR više nije moguća te će se radovi pohranjeni u tom sustavu u skoro vrijeme pohraniti u repozitorije mreže DABAR.