disertacija
Utjecaj uvjeta ekstrakcije na sastav i količinu fenolnih spojeva kadulje

Maja Dent (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet