disertacija
Flavonoidi u medu – udjel i promjene tijekom skladištenja te njihov utjecaj na antioksidacijska svojstva meda

Goran Šarić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet