disertacija
NAMJESNIK BOSANSKOG EJALETA ALI-PAŠA HEKIMOGLU (1736 – 1748) I DUBROVAČKA REPUBLIKA

Ruža Radoš (2017)
Sveučilište u Dubrovniku