disertacija
Utjecaj genotipa i okolišnih uvjeta na parametre sladarske kakvoće ozimog ječma (Hordeum vulgare L.)

Gordana Šimić (2009)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za prehrambene tehnologije