disertacija
Antioksidativni kapacitet meda i promjene tijekom procesiranja i skladištenja

Ivana Flanjak (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane