disertacija
Adekvatan unos kalcija i fosfora prehranom u funkciji smanjenja razvoja sekundarnoga hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi

Ivica Vrdoljak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet