disertacija
Učinak odabranih fenolnih spojeva na antioksidacijsku i antimikrobnu aktivnost resveratrola u binarnim fenolnim smjesama

Danijela Skroza (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet