DART-Europe

Digitalne disertacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na portalu DART-Europe

Na portalu DART-Europe su uz disertacije i znanstvene magistarske radove Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Splitu dostupni i radovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Digitalne disertacije i znanstveni magistarski radovi hrvatskih sveučilišta na portalu DART-Europe

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao partner sustava DART-Europe od 2013. godine, uspostavila je u suradnji sa Srcem redovnu dostavu podataka iz Nacionalnog repozitorija disertacija i znanstvenih i magistarskih radova (DR) u sustav DART-Europe čime se osigurava povećana vidljivost disertacija hrvatskih znanstvenika kroz središnji europski portal digitalnih disertacija.  

DART-Europe je suradnički sustav 116 knjižnica i knjižničnih konzorcija za dostavu podataka o digitalnim disertacijama s ciljem osiguranja što bolje vidljivosti i  promidžbe rezultata istraživanja provedenih na europskim sveučilištima, a objavljenih u disertacijama.  DART-Europe  potiče izradu, otvoreni pristup i korištenje europskih digitalnih disertacija. Promovirajući otvoreni pristup znanstvenim informacijama, DART-Europe zahtijeva od svojih partnera dostavu metapodatka ocjenskih radova koji su javno dostupni. 

Subscribe to RSS - DART-Europe