sveučilište

Digitalne disertacije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na portalu DART-Europe

Na portalu DART-Europe su uz disertacije i znanstvene magistarske radove Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Splitu dostupni i radovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Subscribe to RSS - sveučilište