disertacija
Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala

Denis Radoš (2017)
Sveučilište u Zadru