Rad nije dostupan
disertacija
Apsorpcijski kapaciteti Hrvatske i učinkovitost korištenja programa pomoći Europske unije
doktorska disertacija

Vladimira Ivandić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet