Rad nije dostupan
disertacija
Optimizacija geometrije kompaktnih izmjenjivača topline
doktorska disertacija

Vladimir Glažar (2011)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet