Rad nije dostupan
disertacija
Virusna regulacija aktivnosti NK-limfocita: uloga inhibicijskih LY49 receptora
doktorski rad

Marina Babić Čač (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet