Rad nije dostupan
disertacija
Implementacija projektnoga pristupa planiranja na razini strateškoga planiranja
doktorski rad

Dražen Kostelac (2014)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet