disertacija
Ekonomska analiza gospodarenja šumama obične jele (Abies alba Mill.) jednodobne strukture

Karlo Beljan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet