disertacija
UTJECAJ POREMEĆAJA FUNKCIJE TRIGEMINALNOG ŽIVCA U RAZLIČITIM OBLICIMA GLAVOBOLJE

Marijan Cesarik (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Katedra za neurologiju