disertacija
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
doktorski rad

Staša Borović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet