disertacija
Sinergistički učinak sastojaka eteričnih ulja na odabrane bakterije roda Salmonella

Hrvoje Pavlović (2006)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za biologiju i mikrobiologiju