disertacija
Mogućnost primjene Raman spektroskopije pri kontroli kvalitete ribe

Tibor Janči (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet