disertacija
Primjena β-galaktozidaze i probiotičkih bakterija u proizvodnji funkcionalnih fermentiranih mliječnih proizvoda

Marijana Blažić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet