disertacija
Validacija bioloških testova

Mirta Weber Sušanj (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet