disertacija
Fenolni profil, antioksidacijski i antimikrobni potencijal odabranoga ljekovitoga bilja mediteranskoga podneblja

Ivana Generalić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet