disertacija
Korekcija opeklinskoga hipermetabolizma primjenom rane enteralne prehrane

Vesna Kovačić Vicić (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet