disertacija
Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa

Snježana Mraković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet