disertacija
Povezanost tjelesne aktivnosti studentica, samoprocjene zdravlja i zadovoljstva tjelesnim izgledom

Jelena Alić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet