Rad nije dostupan
disertacija
PLEMIĆKI ROD BABONIĆA DO KRAJA 14. STOLJEĆA

HRVOJE KEKEZ (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji