disertacija
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa

Goran Gazić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek