disertacija
Hotelski logistički proizvod u ponudi sportskoga turizma

Nataša Kovačić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu