disertacija
Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja

Ivana Šerić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola