DABAR

Započela pohrana digitalnih inačica disertacija

8. prosinca 2015. godine u sustavu Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija – Dabar implementirana je podrška za pohranu novih digitalnih objekata – doktorskih radova / disertacija i znanstvenih magistarskih radova. Prve disertacije unesene su u repozitorij  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Paginacija

Subscribe to RSS - DABAR