Rad nije dostupan
prilog
Shema gradilišta

Ivan Matijašec