Rad nije dostupan
disertacija
Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u perforativnim ozljedama oka i proliferativnoj dijabetičkoj retinopatiji
doktorska disertacija

Maja Merlak (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet