Rad nije dostupan
disertacija
Fotografija kao dokaz
doktorska disertacija

Ana Peraica (2010)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju