Rad nije dostupan
disertacija
Školski pedagog i supervizijsko usavršavanje nastavnika
doktorski rad

Slavica Žužić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju