Rad nije dostupan
disertacija
Stavovi roditelja učenika osnovnih škola grada Rijeke o spolnom odgoju njihove djece
doktorski rad

Suzana Janković (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet