Rad nije dostupan
disertacija
Kvantitativna analiza vaskularizacije sluznice nosa u alergičnih bolesnika liječenih mometazon furoatom
doktorski rad

Milodar Kujundžić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet