disertacija
Modeli upravljanja potpunom kvalitetom u funkciji povećanja poslovne izvrsnosti
doktorska disertacija

Miroslav Drljača (2010)
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu