Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće
doktorski rad

Suzana Sršen Medančić (2011)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet