Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj vertikalne sile i okretnog momenta tijekom ručne i strojne obrade kanala na nastanak vertikalne frakture korijena zuba in vitro
doktorska disertacija

Snježana Glavičić (2009)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet