Rad nije dostupan
disertacija
Unaprjeđenje procesa inkrementalnog preoblikovanja u jednoj točki
doktorska disertacija

Marko Kršulja (2013)
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet