Rad nije dostupan
disertacija
Uloga polimorfizama gena proupalnih citokina IL-1 i IL-17 u primarnom osteoartritisu koljena i kuka
doktorski rad

Zdravko Jotanović (2013)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet