Rad nije dostupan
disertacija
Prilog istraživanju utjecaja sigurnosti i ekonomičnosti na optimizaciju pomorskog putovanja
doktorski rad

Zvonimir Lušić (2010)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci