Rad nije dostupan
disertacija
Strateški savezi u funkciji rasta i razvoja farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj
doktorska disertacija

Marija Martinović (2010)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet