Rad nije dostupan
disertacija
Izražaj kalpaina u moždanim strukturama osoba preminulih nakon traumatske ozljede mozga
doktorski rad

Marina Bralić (2012)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet