Rad nije dostupan
disertacija
Libertarijanistička teorija slobode volje
doktorski rad

Filip Čeč (2013)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju